വെബ്ജാലകം


അറിഞ്ഞത് വീണ്ടും വീണ്ടും  അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാനും
അറിയാത്തത് പരതിപ്പരതി കണ്ടെത്താനും ഉപകാരപ്രദമായ വെബ് പോര്‍ട്ടലുകള്‍..

അവയില്‍  എന്ത് കൊണ്ടും നിങ്ങള്ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ചിലതിതാ..
ശ്രദ്ധയില്‍ പെടാത്ത അനേകം വെബ്സൈറ്റുകള്‍ ഇനിയും അനവധിയുണ്ട്.
കിട്ടുന്ന മുയ്ക്ക് അവയും ഇതില്‍ ചേര്‍ക്കപ്പെടും. നിങ്ങള്‍ക്കും സജ്ജെസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം...
ഇതിന്‍റെ കമെന്റിലൂടെ...
No comments:

Post a Comment

ഹല്ല..ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോവാണോ...?

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More